Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

  Stredná zdravotnícka škola Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy. Som rád, že môžem našu školu predstaviť ako školu modernú, rešpektujúcu tradičné hodnoty. Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu môže u nás z dieťaťa vyrásť mladý človek s pevnými morálnymi zásadami ochotný a schopný pomôcť slabým.

Inf. o zadaní zákaziek

Preprava Lučenec-Ždiar

Ples SZŠ 2015

Keď veci fungujú, je zbytočné čokoľvek meniť - toto konštatovanie 100-percentne platí pre náš ples. Tá istá osnova, program, moderátor, "dídžej" a bohatá tombola boli zárukou, že pod organizačným vedením pani zástupkyne sa aj 16. ročník vydarí.

Oddych od „polročákov“

V období polročných testov a skúšaní dobre padne beseda na rozptýlenie sa. Na tému  problematiky informačnej bezpečnosti a prevencie IT kriminality sa s prvákmi bol porozprávať forézny technik pán Oster.

Zdravotná výchova na základnej škole

V mesiaci december sa na ZŠ Haličská 7 v Lučenci konali besedy so žiakmi 3. až 8.ročníka .

Čo ďalej štvrtáci ?

Tak opäť je tu prvý polrok, onedlho na Vás čakajú maturitné skúšky, rozlúčka so školou, a čo ďalej? Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber vhodnej vysokej školy, resp.

Žiariace oči...

...úprimný úsmev a blaho na duši mali klienti DSS Libertas dňa 19.12.2014, keď Mikuláš, anjeli a čerti zavítali do zariadenia.  Tento predvianočný čas sme spríjemnili koledami, ktoré zneli chodbami i izbami.

,,Vianočná besiedka“ v krízovom centre Amoret

V čase Vianoc, v období pokoja, lásky a spoločnej rodinnej pohody, sme si spomenuli aj na tých, ktorí nemajú to šťastie, aby mohli najkrajšie sviatky v roku tráviť v kruhu svojej rodiny.

Krásne športové dopoludnie s volejbalom

... to sme zažili dňa 15. decembra 2014 pri realizácii volejbalového turnaja  základných a stredných škôl pod taktovkou OZ Zober loptu, nie drogy. Premiéra turnaja zaznamenala účasť dvoch družstiev zo základných škôl – z Lovinobane a volejbalový klub Pelikán

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

13. december 2014 – tento dátum sa aj 4.B. zachoval v pamäti v podobe stužkovej. Každý, kto zažil svoju stužkovú, presne vie, čo slová v pesničke znamenajú. Pre niekoho obyčajná slávnosť, ale pre nás jeden z najkrajších a najlepších spoločných večerov.

Syndikovať obsah