Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

  Stredná zdravotnícka škola Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy. Som rád, že môžem našu školu predstaviť ako školu modernú, rešpektujúcu tradičné hodnoty. Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu môže u nás z dieťaťa vyrásť mladý človek s pevnými morálnymi zásadami ochotný a schopný pomôcť slabým.

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu, že naše rady navždy opustila naša kolegyňa MUDr. Ružena Porubská primárka pracoviska SLaPA Lučenec, ktorá u nás s prestávkami učila od roku 1990 až do svojej smrti 25.2.2015. V našej zborovni po nej ostáva prázdne miesto, ale navždy ostáva v našich spomienkach. Česť tvojej pamiatke, Ruženka!

 

Posledná rozlúčka sa bude konať  v sobotu 28.2.2015 o 13,00 hod., na Mestskom cintoríne v Lučenci.

Päť dní naplnených šikanovaním...

Aj takto môžeme opísať našu aktivitu, ktorú sme realizovali v mesiacoch január a február. Za päť dní sme obišli 4 základné  (ZŠ Kokava nad Rimavicou, ZŠ Vajanského Lučenec, ZŠ Novomeského Lučenec, ZŠ Detvianska Huta) a jednu strednú školu – tú našu nakoniec v stredu 25. februára.  Na týchto školách

Ideme na majstrovstvá Slovenska

Po ťažkých tréningoch a dlhej ceste do Brezna na 3.kolo kvalifikácie v elektronických šípkach sa pred terč postavil jeden chlapčenský a jeden dievčenský tím. Chlapčenské zostavenie tvorili Rudolf Zajic III. A, Martin Salva III. A, Benjamín Pauk III. A, Ľudovít Bobek I. A a Miroslav Bubenka I.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide....

...kto nemá kožuška zima mu bude, sme zanôtili v DSS Libertas vo štvrtok 12.2.2015 o 13,30 hod. V tento deň sme si zaspomínali na staré zvyky, ktoré boli v minulosti súčasťou obdobia pred Veľkou nocou.

Kvapka krvi

Tak ako každý rok,  aj tento krát sme sa zúčastnili darovania krvi, a to hneď v dvoch etapách počas kampane organizovanej Slovenským červeným krížom – Valentínskej kvapky krvi. Naše zahraničné stážistky odber začali už v mesiaci december, poniektorí „nedočkavci“ už  v mesiaci január, a ďalší pokračovali 4. a 11. februára 2015.

Obviazali sme a vyhrali

V pondelok, kedy človek začína štartovať týždeň plný elánu, sme si my, prváci SZŠ 1.A. a 1.B. triedy, zmerali sily medzi sebou v súťaži v obväzovej technike. Nadšenia teda bolo dosť, tak ako sa na pondelok patrí. Súťažili sme v šiestich tímoch po troch žiakov a samozrejme vyhrali tí najlepší. Obviazali sme hlavy, oči, ruky, nohy, kruhovým, hoblinovým, zbiehavým obvinom aj kravatou. Neznáme termíny?

Florbalové medaily

4. 2. po roku čakania na stredoškolskú ligu, sme sa opäť chopili hokejok. Ráno plné očakávaní a príkazov od nášho „trénera“ Mgr. Skruteka, že dnes okrem víťazstva nechce nič iné  vidieť. Tým napätie v tíme okamžite stúplo, veď sme mali v pamäti minuloročný neúspech. Po tom ako sme dostali všetky pokyny, sme sa už nevedeli dočkať nášho „milovaného“ florbalu.

Vyhodnotenie 1.polroka

V posledný deň pred polročnými prázdninami bolo u nás skrátené vyučovanie. O 1130 riaditeľ školy v telocvični pred všetkými triedami a pedagógmi tradične zhodnotil štatistické údaje o výchovnovzdelávacej činnosti za prvý polrok a ocenil víťazov olympiád z ANJ, NEJ a ĽP. Najlepší

Ples SZŠ 2015

Keď veci fungujú, je zbytočné čokoľvek meniť - toto konštatovanie 100-percentne platí pre náš ples. Tá istá osnova, program, moderátor, "dídžej" a bohatá tombola boli zárukou, že pod organizačným vedením pani zástupkyne sa aj 16. ročník vydarí.

Syndikovať obsah