Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

 SZŠ Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy.   Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu táto moderná škola, rešpektujúca tradičné hodnoty, umožňuje aby z dieťaťa vyrástol mladý človek s pevnými morálnymi zásadami, ochotný a schopný pomáhať slabým.

Krajský ping pong

Tento rok sme na krajské  kolo v stolnom tenise žiačok stredných škôl odchádzali vlastne ako domáci tím. Vynovená telocvičňa ZŠ s VJM L. Mocsáryho vo Fiľakove privítala 21.1. 2016 tri najlepšie školy v Banskobystrickom kraji. Už pri rozcvičovaní sme správne odhadli, že najzdatnejšími súperkami nám budú dievčatá zo SOŠ drevárskej zo Zvolena.

17. reprezentačný ples SZŠ

Opäť sa to podarilo - veď spýtajte sa tých čo tam boli. Alebo stačí si pozrieť fotografie. Ja v nich vidím nadšenie z pekného kultúrneho podujatia, ktoré má aj po toľkých ročníkoch to isté čaro. Aký máme recept - ten neprezradíme, veď náš ples je neopakovateľný.

Štrajk učiteľov

POZVÁNKA

Vážený rodič/zákonný zástupca, výbor RZ pri Strednej zdravotníckej škole v Lučenci v spolupráci s vedením školy Vás srdečne pozýva na celoškolskú schôdzu rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2016 o 15.30 hod v budove školy v učebni č. 8 na 2. poschodí.

PROGRAM:

Čo ďalej štvrtáci ?

Opäť je tu prvý polrok, onedlho na Vás čakajú maturitné skúšky, rozlúčka so školou, a čo ďalej? Za dverami na vás čaká nový život, nový začiatok. Závisí len od Vás, ako sa rozhodnete, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber vhodnej vysokej školy, resp. inej formy ďalšieho vzdelávania. V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môžem čiastočne pomôcť, ale najväčšia časť rozhodnutia ostáva aj tak na Vašich pleciach.

Šťastný a pokojný nový rok...

  ...v takomto znení sa niesli želania v posledný predvianočný deň na našej škole. Už tradične nám Mikuláš s anjelikmi a čertíkmi z 1. A triedy odovzdali malé lístočky vo forme vianočnej pošty.

Zelený večer

,,Navždy sa zachová v pamäti stužková.” Tak sa stalo 18. decembra 2015, kedy sme my, žiaci IV. A, absolvovali stužkovú slávnosť. Už prešla tá chvíľa, keď sme neistým krokom vstúpili do sveta dospelosti. Pán triedny profesor nám odovzdal zelené stužky, stužky nádeje, ktoré v nás navždy zachovajú spomienky na našu mladosť.

Rozdávanie radosti v DSS Libertas

Dňa 21. decembra 2015 sme dokázali, že vieme rozdávať radosť, aj tam, kde by sa zdalo, že je jej pomenej... My žiaci 1.A, z 1.B a aj z 2.A sme navštívili Domov sociálnych služieb Libertas na Tuhárskom námestí v Lučenci. Pripravili sme si pre nich program spojený so spevom a koledovaním, a tak isto nám neostali nič dlžní klienti, ktorí nás obdarili taktiež vianočnými koledami spojenými so spevom.

Dvojnásobné Vianoce

V matematike platí rovnica 1 + 1 = 2, ale v živote jej výsledok môže byť oveľa vyšší. Dokázali to aj študentky z dobrovoľníckeho krúžku Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Približne pred mesiacom vytvorili neformálnu skupinu so svojimi učiteľmi a spolu pripravili projekt, ktorý poslali do Nadácie Orange, programu Darujte Vianoce.

Syndikovať obsah