Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

  Stredná zdravotnícka škola Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy. Som rád, že môžem našu školu predstaviť ako školu modernú, rešpektujúcu tradičné hodnoty. Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu môže u nás z dieťaťa vyrásť mladý človek s pevnými morálnymi zásadami ochotný a schopný pomôcť slabým.

,,Vianočná besiedka“ v krízovom centre Amoret

V čase Vianoc, v období pokoja, lásky a spoločnej rodinnej pohody, sme si spomenuli aj na tých, ktorí nemajú to šťastie, aby mohli najkrajšie sviatky v roku tráviť v kruhu svojej rodiny.

Krásne športové dopoludnie s volejbalom

... to sme zažili dňa 15. decembra 2014 pri realizácii volejbalového turnaja  základných a stredných škôl pod taktovkou OZ Zober loptu, nie drogy. Premiéra turnaja zaznamenala účasť dvoch družstiev zo základných škôl – z Lovinobane a volejbalový klub Pelikán

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

13. december 2014 – tento dátum sa aj 4.B. zachoval v pamäti v podobe stužkovej. Každý, kto zažil svoju stužkovú, presne vie, čo slová v pesničke znamenajú. Pre niekoho obyčajná slávnosť, ale pre nás jeden z najkrajších a najlepších spoločných večerov.

Rozdávali sme nádej v dome NÁDEJ

Na dvere klopal  Mikuláš, a tak sme sa rozhodli my, dobrovoľníci zo zdravotky, že urobíme mikulášsku radosť tým, ktorí jej majú trochu menej v živote. Nasadli sme 5. decembra na autobus smerom do Vidinej do domu menom „ Nádej“ .

H2O náš živel

Druháci v tom boli namočení od hlavy po päty .
V jeden novembrový deň nás čakal na tabuli neočakávaný nápis: "Plavecký kurz o dva týždne: od 2.- do 5.decembra". Väčšina z nás, druhákov, bola prekvapená,

Zahraničná odborná stáž

Prostredníctvom programu Erasmus+ sa začiatkom školského roka 2014 na našej Strednej zdravotníckej škole vyskytla možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí. Vyberanie študentov sa konalo na základe  našich vedomostí a zručností na odbornej praxi a samozrejme schopnosti komunikácie v cudzom jazyku. Vybratých bolo 6 dievčat, a to Dominika Sliacka, Diana Filipjaková, Simona Hrbálová, Annamária Györgyová, Nicole Balogová, Júlia Kováčová.

Ping pong – za 1

http://www.europasc.sk/media/clanky/uvodny_obr.pngTak ako každý rok sme sa zúčastnili stolnotenisového turnaja. I keď sme ráno mali hlavy plné pochybností o tom, či to dnes  zvládneme, ukázalo sa, že boli zbytočné.  Našimi prvými súperkami na obvodnom kole boli dievčatá z OA Lučenec, nad ktorými sme síce ťažko, ale predsa, vyhrali 3:1 na zápasy. Potom sme mali malú pauzu,  ktorú sme využili na sledovanie našich nasledujúcich súperiek.

„ Deň anjelov“

Tento deň,  1.12., či už v roku 2000, 1998, 2014 je veľmi dôležitý pre ľudí, ktorí majú vírus HIV, či samotnú zákernú chorobu AIDS. Veľa ľudí si povie, že si môžu za to sami a dostali toto ochorenie. Áno, je to z jednej strany pravda.

Vieme pomôcť iným

Je názov projektu, ktorého sa dňa 26. novembra zúčastnila 12 – členná skupinka  našich žiakov (E. Kozáková I.A, F. Pixiadesová I.A, V. Kovácsová I.A, P. Oláhová I.A, L. Žiaková I.A, M. Račáková I.B, S. Gazdíková I.B, J. Deličová II.B, J. Bubenka II.B, N. Radičová III.A, K.

Syndikovať obsah