Nie si zbytočný na tomto svete, ak pomáhaš niesť bremeno inému.

  Stredná zdravotnícka škola Lučenec ponúka pre svojich študentov nielen zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale aj nezameniteľný duch rodinnej školy. Som rád, že môžem našu školu predstaviť ako školu modernú, rešpektujúcu tradičné hodnoty. Vďaka vzdelávaciemu a výchovnému programu môže u nás z dieťaťa vyrásť mladý človek s pevnými morálnymi zásadami ochotný a schopný pomôcť slabým.

III. konferencia žiakov odboru zdravotnícky asistent...

...sa konala 25.03.2015 na SZŠ v Banskej Bystrici. Tento rok bola určená téma Starostlivosť o pacienta s ochorením obličiek a močových ciest, spomedzi podtém sa nám ušla téma Inkontinencia moču z pohľadu zdravotníckeho asistenta.

Viete, aký je základný tvar slovesa súc ? (návrat k písomnej forme maturity zo slovenčiny)

Viete, aký je základný tvar slovesa súc ? Nikdy ste to slovo nepočuli? Tak táto otázka vyrazila tohtoročným maturantom, ale aj slovenčinárom dych.           
Termín :  17. marec 201 – utorok

Návrat k písomnej forme maturity z Nemeckého jazyka

Maturita z nemčiny?: Ako obyčajne: náročná, ale nie nerealizovateľná! Najpotrebnejšie bolo citlivé ucho nastavené na hovorené slovo v nemčine a oči, ktoré našli aj nenápadné rozdiely v texte.

Návrat k písomnej forme maturity z Anglického jazyka

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka písali v SR všetci maturanti 18. marca 2015. Všetci naši žiaci si vybrali úroveň B1, teda úroveň mierne pokročilých.

„Vyexkurziovaní...“

My žiaci 3.A sme 18.3. navštívili Zariadenie pre mentálne postihnutých dospelých mužov, ktoré tvorí spolu s bývalým DD na Tuhárskom námestí a DSS Ambra na Rúbanisku jeden komplex s názvom DSS Libertas.

„Za mrežami“

Bývalé väzenie dnes slúži ako nemocnica. Jedná sa o psychiatrické oddelenie  v Rimavskej Sobote, ktoré sme navštívili 17.3. a mohli si poobzerať jeho zákutia. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci.

Ping-pong po našom !

Od okresného kola ubehlo už veľa času, no o to viac sme sa tešili na 12. marec 2015, ako sa popasujeme na krajskom kole s našimi súperkami v Krupine.

Florbalový kraj

 Na krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl, ktoré sa konalo 5.3.2015 v Slovenskej Ľupči,  sme dorazili unavené po dlhej a vyčerpávajúcej ceste. Po vypočutí taktiky nášho trénera Mgr.

Šmýkali sme sa na takých doštičkách dole svahom

Lyžiarsky. Jedno slovo, no milióny spomienok. Niet divu, keď išli celkovo štyri triedy, na ktoré dávalo pozor až deväť anjelov. Áno, hovorím o

Syndikovať obsah