V harmónii s prírodou

Písomky popísané, známky zakrúžkované a tak sme sa rozhodli vyraziť za oddychom a zábavou. V dňoch 21.-23. a 24.-26. júna 2013 sme sa zúčastnili turisticko- športového krúžku, ktorý sa konal na priehrade Ružiná a následne v Ipeľskom potoku. Jednoducho na miestach, kde to dýcha pokojom, oddychom a krásnou prírodou. Opekačky, guľášovica a večerná zábava až do rána boli samozrejmosťou. Zároveň sme absolvovali aj rôzne túry, tento krát s nádychom histórie. Odhalili sme krásu slnečných hodín, katolíckeho kostola, kaplnky sv. Anny, novoobjavenú jaskyňu i tajomstvá zrúcanín hradu. A to všetko na jednom mieste- v Divíne. Domov sme dorazili v zdraví a plní nových zážitkov.